برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96

اصلاحیه برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی  97-96 (97/1/18)

پیش دبستانی       

روانشناسی

الهیات

مدیریت دولتی93و قبل

مدیریت دولتی94 و  بعد

حسابداری

زیست شناسی    

مدیریت صنعتی93و قبل

مدیریت صنعتی 94 و بعد

حقوق 94 و قبل

حقوق 95 به بعد  

حقوق

مدیریت و برنامه ریزی 94 و قبل

علوم تربیتی  95 و 96

علوم تربیتی 94 و قبل

مترجمی زبان    

مشاوره

آب

علوم کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

آب و خاک

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج 94 و بعد

دروس عمومی

کارشناسی ارشد

ادبیات کودک و نوجوان

 
امتیاز دهی