یکشنبه 21 مهر 1398 طرح های پژوهشی مبارزه با مواد مخدر

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می رساند شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد طرح های پژوهشی در این زمینه ارائه کند خواهشمند است چنانچه ایده یا پیشنهادی دارید به امور فرهنگی دانشگاه اطلاع دهید

 
امتیاز دهی