چهارشنبه 18 شهریور 1394 الکترونیکی شدن ارائه تمام دروس رشته های: ادبیات فارسی ، اقتصاد کشاورزی (ورودی 94) ، الهیات (فلسفه و کلام)، علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها ، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی(ورودی93 به قبل)

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته های : ادبیات فارسی ، اقتصاد کشاورزی (ورودی 94) ، الهیات (فلسفه و کلام)، علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها ، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی(ورودی93 به قبل)

به اطلاع دانشجویان رشته های فوق الذکر می رساند با توجه به الکترونیکی شدن ارائه تمام دروس رشته های فوق به نکات ذیل توجه فرمایند :

1.        دانشجو می بایست جهت انتخاب واحد دروس ارائه شده بصورت  الکترونیکی را انتخاب واحد نمایند .

2.       در ساعات و روزهای مشخص جهت حضور در کلاس الکترونیکی در  منزل با استفاده از هدفون و ... اقدام نمایند .

3.       جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  مراجعه  www.lms.pnu.ac.ir نمایند ، ضمنا رمز کاربری شماره دانشجویی و کد ملی می باشد .

4.       دروس عمومی و دروس دارای واحدعملی رشته های فوق  بصورت عادی در سیستم جامع گلستان قابل اخذ می باشد .

5.       شهریه دروس الکترونیکی برابر است با شهریه ارائه دروس بصورت حضوری .

6.       دروس ارائه شده بصورت الکترونیکی دارای نمره میانترم  ، منبع یکسان ، مسائل و مقررات آموزشی همچون دیگر دروس می باشد .

7.       دانشجو که دروس الکترونیکی را اخذ نموده است در صورتیکه در ساعت و یا روز مشخص نتواند به سیستم مراجعه و در کلاس حاضر شود ، تدریس بصورت کامل ذخیره و در روزها ، و حتی ماههای بعد در دسترس و قابل استفاده می باشد .

8.      روز و نحوه امتحان میانترم دروس ارائه شده بصورت الکترونیکی  توسط استاد مربوطه بصورت الکترونیکی اعلام می گردد .

9.       دروس ارائه شده بصورت الکترونیکی ، در صورتیکه امتحان پایانی آنها بصورت تشریحی برگزار شود ، می بایست توسط کارشناس مربوطه با استفاده از نرم افزار ساد برای استاد مربوطه ارسال گردد .

10.      ارائه دروس و تعیین اساتید توسط قطبهای کشوری مربوطه انجام می شود ، مثلا ، ادبیات فارسی استان آذربایجان غربی ،  علوم کامپیوتر تهران شمال ، ریاضیات کاربردها آذربایجان شرقی .

 
امتیاز دهی