تمدید مهلت حذف و اضافه

قابل توجه کلبه دانشجویان محترم  :

مهلت حذف و اضافه تا تاریخ 96/12/11 در سامانه گلستان تمدید شد.

 
امتیاز دهی