برنامه کلاسی نیمسال دوم 98-97

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی  98-97

پیش دبستانی

روانشناسی 93 به بعد

اقتصاد

مدیریت دولتی تجمیع 

مدیریت دولتی94 و  بعد

حسابداری تجمیع

مدیریت صنعتی تجمیع

مدیریت صنعتی94 به بعد

حسابداری دوم  97

حقوق 

مدیریت و برنامه ریزی

علوم تربیتی

علوم تربیتی 94 و قبل

مترجمی زبان    

مشاوره

آب

کامپیوتر

اقتصاد کشاورزی

آب و خاک

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج 94 و بعد

دروس عمومی

کارشناسی ارشد

ادبیات کودک و نوجوان

 
امتیاز دهی